قیمت بلیط شیراز به بوشهر برای تاریخ ۹۶/۲/۲۳ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ های ۱۲۴۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و چهار هزار تومان) و ۲۰۹۰۰۰ تومان (دویست و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز