نرخ پرواز شیراز به تبریز برای تاریخ ۹۷/۳/۶ به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۰:۴۵ به مبلغ ۱۹۸۰۰۰ تومان (ِکصد و نود و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز