قیمت بلیط شیراز به تهران برای تاریخ ۹۶/۲/۶ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی قشم ایر
  در ساعت ۱۳:۵۰ به مبلغ ۱۱۰۰۰۰ تومان (یکصد و ده هزار تومان) و در ساعت ۲۲:۴۰ به مبلغ ۱۴۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و چهار هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا
  در ساعت ۱۱:۲۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس
  در ساعت ۲۲:۴۵ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) و در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۱۱۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهارده هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر
  در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۱۶۰۰۰ تومان (یکصد و شانزده هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ساها ایر
  در ساعت ۲۰:۳۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کاسپین
  در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) و در ساعت ۲۱:۱۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر
  در ساعت ۱۱:۲۰ به مبلغ ۱۲۴۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و چهار هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی آسمان
  در ساعت های ۱۳:۱۵ ، ۱۵:۰۰ و ۱۷:۰۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط ارزان شیراز تهران را می‌توانید به صورت آنلاین از سایت ما خریداری نمایید.