نرخ پرواز شیراز به دبی برای تاریخ ۹۷/۴/۲۵ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۵:۲۵ به مبلغ ۳۶۱۰۰۰ تومان (سیصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز