قیمت پرواز شیراز به دبی برای ۹۶/۲/۳ (ویژه مبعث) به صورت چارتری با هواپیمایی العربی ایر در ساعت ۱۴:۴۵ به مبلغ ۳۲۶۰۰۰ تومان (سیصد و بیست و شش هزار تومان) می باشد.

در همین تاریخ بلیط هوایی شیراز به دبی برای مبعث به صورت سیستمی  با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۹:۰۵ به مبلغ های ۴۲۶۰۰۰ تومان (چهارصد و بیست و شش هزار تومان) ، و ۷۲۶۰۰۰ تومان (هفتصد و بیست و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز