قیمت بلیط شیراز به دبی برای تاریخ ۹۶/۲/۶ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۹:۰۵ به مبلغ های ۴۲۶۰۰۰ تومان (چهارصد و بیست و شش هزار تومان) و ۷۲۶۰۰۰ تومان (هفتصد و بیست وشش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز