نرخ پرواز شیراز به زاهدان برای تاریخ ۹۶/۹/۲۰ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۹:۲۵ به مبلغ ۲۰۴۰۰۰ تومان (دویست و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز