نرخ پرواز شیراز به زاهدان برای تاریخ ۹۶/۱/۲۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۱۳۸۰۰۰ تومان می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز