[charter724]

قیمت بلیط شیراز به زاهدان برای تاریخ ۹۶/۷/۲۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ های ۲۰۴۰۰۰ تومان (دویست و چهار هزار تومان) و ۲۱۵۰۰۰ تومان (دویست و پانزده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز