قیمت بلیط شیراز به زاهدان برای تاریخ ۹۶/۲/۲۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۱۶۸۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز