قیمت بلیط شیراز به زاهدان برای تاریخ ۹۶/۲/۴ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۹:۴۰ به مبلغ ۱۸۶۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز