قیمت بلیط شیراز به ساری برای تاریخ ۹۶/۱۱/۱۰ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان ۱۶:۰۰ به مبلغ ۱۹۶۰۰۰ تومان (یکصد و نود و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز