نرخ پرواز شیراز به ساری برای تاریخ ۹۶/۹/۲۳ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۰:۴۰ به مبلغ ۲۳۹۰۰۰ تومان (دویست و سی و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز