بلیط شیراز به ساری برای تاریخ ۹۷/۸/۳ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۶:۰۰ به مبلغ ۳۲۶۰۰۰ تومان می باشد.