نرخ پرواز شیراز به عسلویه برای تاریخ ۹۶/۲/۱۲ به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۱:۲۰ به مبلغ ۱۹۶۰۰۰ تومان (یکصد و نود و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز