قیمت بلیط شیراز به عسلویه برای تاریخ ۹۶/۸/۲۷ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۰:۲۰ به مبلغ ۲۴۱۰۰۰ تومان (دویست و چهل و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز