نرخ بلیط شیراز به قشم برای تاریخ ۹۶/۳/۱۶ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۷:۴۰ به مبلغ ۱۵۵۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز