نرخ پرواز شیراز به قشم برای تاریخ ۹۶/۲/۱۷ به صورت چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۰:۲۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز