نرخ پرواز شیراز به قشم برای تاریخ ۹۶/۷/۱۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۳:۱۵ به مبلغ ۱۸۶۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز