قیمت بلیط شیراز به قشم برای تاریخ ۹۶/۱۱/۲۰ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی سپهران در ساعت ۱۱:۳۰ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی اب هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۶:۰۰ به مبلغ ۱۵۵۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز