نرخ پرواز شیراز به قشم باری تاریخ ۹۶/۱۰/۳ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۰:۳۰ به مبلغ ۲۴۶۰۰۰ تومان (دویست و چهل و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز