مبلغ بلیط هوایی شیراز به قشم برای تاریخ ۹۷/۸/۶ در ساعت ۱۰:۳۰ با هواپیمایی آسمان ۱۹۸۰۰۰ تومان هست.