نرخ پرواز شیراز به قشم برای تاریخ ۹۶/۳/۷ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۰:۲۰ به مبلغ ۱۴۳۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز