نرخ پرواز شیراز به لامرد برای تاریخ ۹۶/۳/۱۳ به صورت سیسمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۸:۱۵ به مبلغ ۹۸۰۰۰ تومان (نود و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز