نرخ بلیط شیراز به لامرد برای تاریخ ۹۶/۵/۲۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۸:۱۵ به مبلغ ۱۲۵۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز