نرخ پرواز شیراز به لامرد برای تاریخ ۹۶/۱۰/۵ به صورت چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۰:۱۰ به مبلغ ۲۱۴۰۰۰ تومان (دویست و چهارده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز