قیمت بلیط شیراز به ماهشهر برای تاریخ ۹۶/۲/۲۷ به صورت سیستمی با هواپیمایی نفت در ساعت ۱۶:۴۰ به مبلغ ۱۸۴۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز