نرخ بلیط شیراز به ماهشهر برای تاریخ ۹۶/۷/۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی نفت در ساعت ۱۶:۵۰۲ به مبلغ ۲۵۵۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز