نرخ پرواز شیراز به مسقط برای تاریخ ۹۶/۱۰/۱۹ به صورت چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۹:۴۰ به مبلغ ۳۴۴۰۰۰ تومان (سیصد و چهل و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز