نرخ بلیط شیراز به مسقط برای تاریخ ۹۶/۹/۲۴ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۰:۳۰ به مبلغ های ۴۸۵۰۰۰ تومان (چهارصد و هشتاد و پنج هزار تومان) و ۸۷۷۰۰۰ تومان (هشتصد و هفتاد و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز