نرخ پرواز شیراز به بوشهر برای تاریخ ۹۶/۵/۲۳ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ ۲۱۰۰۰۰ تومان (دویست و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز