قیمت بلیط شیراز به کرمانشاه برای تاریخ ۹۶/۳/۱۴ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۶:۱۵ به مبلغ ۱۶۹۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز