قیمت بلیط شیراز به کرمانشاه برای تاریخ ۹۶/۹/۲۶ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۴:۴۰ به مبلغ ۱۹۸۰۰۰ تومان (یکصد و نود و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز