نرخ پرواز شیراز به کرمان برای تاریخ ۹۶/۲/۱ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۲۱:۰۰ به مبلغ ۱۳۸۰۰۰ تومان (یکصد و سی و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز