نرخ پرواز شیراز به کویت برای تاریخ ۹۶/۹/۱۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۹:۵۰ به مبلغ های ۴۸۳۰۰۰ تومان (چهارصد و هشتاد و سه هزار تومان) و ۸۴۳۰۰۰ تومان (هشتصد و چهل و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز