قیمت بلیط شیراز به کویت برای تاریخ ۹۶/۹/۲۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۹:۵۰ به مبلغ های ۴۸۴۰۰۰ تومان (چهارصد و هشتاد و چهار هزار تومان) و ۸۴۴۰۰۰ تومان (هشتصد و چهل و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز