قیمت بلیط عسلویه به رشت برای تاریخ ۹۶/۲/۲ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۹:۳۰ به مبلغ های ۱۸۷۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و هفت هزار تومان) و ۵۰۳۰۰۰ تومان (پانصد و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز