نرخ پرواز عسلویه به کیش برای تاریخ ۹۶/۵/۲۶ به صورت چارتری با هواپیمایی نفت در ساعت ۱۶:۰۵ به مبلغ ۱۸۰۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز