قیمت بلیط قاهره پایتخت مصر را می توانید از آنیل پرواز  بپرسید.

همچنین نام فرودگاه این شهر (Cairo International Airport) است که کد اختصاری آن CAI می باشد.