نرخ پرواز قشم به تهران برای تاریخ ۹۶/۵/۳۱ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۷:۰۵ به مبلغ ۱۸۸۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و هشت هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ های ۱۹۴۰۰۰ تومان (یکصد و نود و چهار هزار تومان) و ۲۶۲۰۰۰ تومان (دویست و شصت و دو هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۲۳۰۰۰۰ تومان (دویست و سی هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز