نرخ پرواز لارستان به تهران برای تاریخ ۹۶/۲/۴ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۴:۱۰ به مبلغ های ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) و ۳۵۷۰۰۰ تومان (سیصد و پنجاه و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز