نرخ پرواز ماکو به تهران در تاریخ ۹۶/۶/۱۲ به صورت چارتری با هواپیمایی سپهران در ساعت ۱۱:۰۰ به مبلغ های ۱۷۰۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد هزار تومان) و ۳۷۰۰۰۰ تومان (سیصد و هفتاد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز