نرخ پرواز مشهد به آبادان برای تاریخ ۹۷/۳/۳۰ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۲۳:۴۵ به مبلغ ۲۱۵۰۰۰ تومان (دویست و پانزده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز