قیمت بلیط مشهد به اراک برای تاریخ ۹۶/۹/۱۴ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۸:۳۰ به مبلغ ۱۴۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز