نرخ پرواز مشهد به اراک برای تاریخ ۹۶/۱۲/۲۶ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۸:۵۰ به مبلغ ۱۸۷۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز