نرخ پرواز مشهد به اراک برای تاریخ ۹۶/۷/۴ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۸:۴۵ به مبلغ ۲۲۸۰۰۰ تومان (دویست و بیست و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز