قیمت بلیط مشهد به اراک برای تاریخ ۹۶/۳/۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۸:۴۵ به مبلغ ۲۰۱۰۰۰ تومان (دویست و یکهزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز