نرخ پرواز مشهد به اردبیل برای تاریخ ۹۷/۴/۳۱ به صورت چارتری با هواپیمایی ساها در ساعت ۱۰:۱۰ به مبلغ ۲۵۱۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز