قیمت بلیط مشهد به ایلام برای تاریخ ۹۶/۲/۱۳ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ ۱۸۸۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز