قیمت بلیط مشهد به ایلام برای تاریخ ۹۶/۸/۲۴ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۷:۳۰ به مبلغ ۲۶۶۰۰۰ تومان (دویست و شصت و شش هزار تومان) و ۲۷۷۰۰۰ تومان (دویست و هفتاد و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز